Học tập, Khoảnh khắc, Trải Nghiệm

Chia sẻ kiến thức học tập, những khoảnh khắc 24h và những trải nghiệm.

Bài mới

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Luyện kĩ năng nghe đề thi học kì I tiếng Anh 9 || Sách mới

- Luyện kĩ năng nghe đề thi học kì I tiếng Anh 9 || Sách mới
Website video6789.com chia sẻ tới các bạn tài liệu nghe tiếng anh dành cho các cấp học với nội dung chủ yếu là các file nghe trong các đơn vị bài học, bài kiểm tra thường xuyên và định kì, bên cạnh đó còn cả những mẫu file nghe cho các bài thi học kì.
Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết https://goo.gl/TAVd74, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bài đăng mới nào từ blog.I. Listen to FIVE short conversations. Choose the main topic of each conversation. Circle A, B or C. You will listen TWICE.
1. What is the conversation about?
A. A hectic trip
B. A cruise party
C. A bus drive

2. What is the conversation about?
A. An unexpected trip
B. Other people on the same trip
C. A trip by ship

3. What is the conversation about?
A. Things that he loved during the trip
B. Things that he hated during the trip
C. Things that he recommended during the trip

4. What is the conversation about?
A. Things that he loved during the trip
B. Things that he wanted to improve during the trip
C. Things that he recommended during the trip

5. What is the conversation about?
A. Things that he loved during the trip
B. Things that he wanted to improve during the trip
C. People that he recommended the trip to

II. Listen to an interview about the history of the railway system in Viet Nam. Fill each of the gaps with NO MORE THAN THREE words and/ or a number. You will listen TWICE.
HISTORY OF THE VIETNAMESE RAILWAY SYSTEM

- First railway route = Sai Gon – My Tho, constructed by (1) ____________ in 1881
- Length of the first route: (2) ______ kilometres
- The first train to run: in (3) ____________
- The North – South route completed in 1936, after (4) ____________ years
- In early days, it took (5) _____________ to travel from North to South by train.
- The worst railway accident was in 1982, killing most of the crew members and (6) ___________ passengers.
* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

2 nhận xét: