Học tập, Khoảnh khắc, Trải Nghiệm

Chia sẻ kiến thức học tập, những khoảnh khắc 24h và những trải nghiệm.

Bài mới

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 7 – Đề thi học kì 2 – đề 1

Website video6789.com chia sẻ - Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 7 – Đề thi học kì 2 – đề 1
Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết https://goo.gl/TAVd74, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bài đăng mới nào từ blog.Part1. Listen to a traffic report. Tick (✔) the things you can hear.
There are two things that do not appear in the report. You will listen TWICE.
______ downtown
______ accident
______ injured people
______ a mess
______ highway
______ country line
______ freeway
Part 2. Listen to a member of the Green Club talking about their new programme. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE.
1. (T/F) ____ The speaker is from Green Club.
2. (T/F) ____ One of the programmes is called “Your Carbon Footprints”.
3. (T/F) ____ The survey questions check how big students’ footprints are.
4. (T/F) ____ Only 10% of the students are really environmentally friendly.
5. (T/F) ____ This programme helps students respect more the world around.* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét