Our Sponsors

Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 7 - Đề thi học kì 1 [đề 2 ] || Sách mới

- Luyện kĩ năng nghe tiếng Anh 7 - Đề thi học kì 1 [đề 2 ] || Sách mới
Website video6789.com chia sẻ tới các bạn tài liệu nghe tiếng anh dành cho các cấp học với nội dung chủ yếu là các file nghe trong các đơn vị bài học, bài kiểm tra thường xuyên và định kì, bên cạnh đó còn cả những mẫu file nghe cho các bài thi học kì.
Hãy truy cập thường xuyên để tham khảo và đăng kí kênh youtube ở liên kết https://goo.gl/TAVd74 , bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bài đăng mới nào từ blog.1. Listen to a conversation between Tom and Ha about Tom's volunteer work. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE.

1. (T/F)__________ Tom is a member of the Youth Club.
2. (T/F)__________ Tom goes to hospitals to provide food every two weeks.
3. (T/F)__________ At the nursing house, Tom and friends cook for the elderly.
4. (T/F)__________ Tom and friends go to or phanages to learn English.
5. (T/F)__________ Ha feels very excited about Tom and his friends' work.

2. Listen to a tour guide talking about a Ha Noi city tour. Fill each of the gaps in the tour schedule with NO MORE THAN TWO words. You will listen TWICE.
* Hãy là người đầu tiên chia sẻ kiến thức này tới bạn của mình nhé

Đăng nhận xét

0 Nhận xét